Kalendář akcí

  1. Křest a premiéra
  2. Dopisy od církevních hodnostářů
  3. 60. výročí sousoší
  4. Předání knihy Marii Šlezingerové
  5. Prezentace dokumentů
  6. Mene Tekel - festival proti totalitě, Praha
  7. Po stopách sochaře
  8. Zlatá jeřabina kraje Vysočina
  9. Ostrov - Šlezingerovy reliéfky v kapli sv. Floriana

Ostrov - Šlezingerovy reliéfky v kapli sv. Floriana

29. 9. 2007 se v Ostrově slavnostně otvíral rekonstruovaný komplex barokních památek. Součástí komplexu je i kaple sv. Floriana, která je zasvěcena "Památce českých a německých obyvatel Ostrovska a všech, kteří zde trpěli z národnostních, rasových, politických nebo náboženských důvodů v průběhu dvacátého století", jak hlásá nadpis nad prostým křížem. Do této kaple byla umístěna Šlezingerova křížová cesta - reliéfky i text. Podsvícený kříž v této kapli vysvětil biskup František Radkovský. V knize Zaváté šlépěje autorka uvádí, že se Ostrov chystá tuto kapli opravit, darované reliéfy restaurovat a umístit je tam. Takže Ostrov svůj slib naplnil.